Ny asan’Andriamanitra sy ny hery manohitra ny asan’Andriamanitra

Ny bokin’i Ezra dia mampianatra antsika fa ny fisian’ny zava-tsarotra dia maneho fa miasa Andriamanitra. Tsy ny hanaiky ho resy na ho variana amin’ny fahavalo anefa ny hafatra tian’i Ezra hambara. Misy fitsipika maro ianarantsika avy amin’ny bokiny, ary azo fintinina tahaka izao izany: Drafitr’Andriamanitra ny fampiasana ny Heriny ao amin’ny Vahoakany mba hanatanterahany ny fikasany araka ny Planiny.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny