Fantatrao hoe Iza no ho avy hisakafo?

Tarafo amin’ny fiainan’i Estera Andriamanitra, vehivavy Hebreo iray nanambady Jentilisa ary namonjy ny vahoaka Jiosy tamin’ny fandripahana, izay afaka niaro ihany koa ny razamben’ny Mesia. Iray amin’ireo lohahevitra manan-danja indrindra ao amin’ny bokin’i Estera ny fikarakaran’Andriamanitra ny fiainan’ny olony, na dia mampahory sy sarotra aza ny toe-javatra iainantsika, ny zava-drehetra dia avelany hiara-hiasa mba hahasoa ireo voaantso araka ny fikasany.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny