Voazarazara ve i Kristy?

Ny olana voalohany noresahin’i Paoly dia ny olan’ny fisaratsarahana; nizarazara ny mpino ny amin’ireo mpitarika izay narahiny. Ny hafatr’i Paoly dia izao: Tokony hanaraka an’I Kristy isika fa tsy ny mpitarika izay olombelona ihany. Nampianatra i Paoly fa ny Fanahin’Andriamanitra irery ihany no mampianatra zava-panahy ny olona. Tsy afaka mianatra fahamarinana ara-panahy araka ny fijerintsika, ny fihainoantsika, na ny fontsika fotsiny isika. Fa tsy maintsy mianatra fahamarinana ara-panahy isika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izay manome antsika fahafahana hahafantatra sy hahatakatra ny hevitr’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny