Ny Fitiavana mifanandrina

Nampianatra i Paoly fa satria ny fon’ny olona iray dia lalina kokoa noho ny fahalalany manokana, dia tokony hapetraka amin’Andriamanitra ny fitsarana ny fon’ny olona. Ny Baiboly tsy mampianatra hoe tsy tokony hitsara olona na oviana na oviana isika, fa ny hoe tokony hitsara ny tenantsika aloha isika, satria indraindray dia ilaina ny mitsara an’izay miziriziry amin’ny fahotany. Fitiavana mandrakariva no anton-diantsika amin’izy ireny, ka ny fiverenana amin’ny firaisana amin’ny Tompo sy ny tenan’I Kristy no tanjona.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny