Ny lehilahy ivelany sy ny olona anaty

Ny Tenin’Andriamanitra dia ahitana boky tononkalo dimy, fantatra koa amin’ny hoe bokin’ny fahendrena na asa soratra: Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, ary ny Tononkiran’i Solomona. Ao amin’ireo boky ireo, Andriamanitra dia miresaka amin’ny fon’ny olony izay mijaly (Joba), midera (Salamo), miatrika ny fanapahan-kevitra eo amin’ny fiainana andavanandro (Ohabolana), misalasala (Mpitoriteny), ary maneho ny fifandraisan’ny fanambadiana (Tononkiran’i Solomona). Ny fanirian’Andriamanitra dia ny hiainantsika fiovana miainga avy ao anaty ka mipaka hatraty ivelany.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny