Marary Fo

Ny Bokin’i Joba sy ny fiainany dia manome antsika fomba fijery lehibe momba ny fiatrehana ny fahoriana sy ny fisedrana. Nijaly foana ny vahoakan’Andriamanitra. Sarotra sy manahiran-tsaina ny fiainana, ary tsy manala antsika amin’ny fahasahiranana ny maha-Kristianina antsika. Misy hafatra tian’Andriamanitra hampitaina manokana nefa rehefa maratra ny fontsika: Ny manaintaina sy mijaly dia tsy azo ihodivirana, fa ny fahoriana dia safidy. Izany no hafatra ao amin’ny bokin’i Joba.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny