Ny Boky Torolàlana momba ny fanambadiana

Ny Korintiana voalohany toko fahafito dia fantatra amin’ny hoe toko momba ny fanambadiana ao amin’ny Baiboly. Miresaka fanontaniana maromaro momba ny fanambadiana, ny fijangajangana, ny fisaraham-panambadiana, ny fanambadiana fanindroany, ary ny fifandraisana ara-batana ao anatin’ny fanambadiana io toko io. Hitantsika eto ny drafitr’Andriamanitra momba ny fanambadiana sy ny toe-javatra maro manahirana. Rehefa tafakambana ao amin’ny fanambadiana ny mpino roa dia mifanolotra fiainana izy ireo satria mino fa Andriamanitra no nampiray azy ireo ary tsy maintsy miankina amin’ny fahasoavany mba tsy ho tonga amin’ny fisarahana.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny