Jereo ny ao anatiny, jereo ny ambony ary jereo ny manodidina

Raha tarafina ny tantaran’ny fijalian’i Joba, dia mianatra fomba fijery telo momba ny fiainana isika rehefa miatrika fitsapana. Ny zava-tsarotra iainantsika no mitarika antsika hametraka ireo fanontaniana tena ilaina. Ny fijaliana dia mety hitarika antsika hihaino an’Andriamanitra mba hahazoana valiny marina. Ary farany, ny fisaonana dia afaka mitarika antsika hino sy handray ny valinteny omen’Andriamanitra ho an’ireo fanontaniana napetratsika Taminy. Rehefa manao ireo zavatra telo ireo isika dia hahatsapa ny fitahiana sy ny fampiononana avy amin’ny famonjena.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny