Ny asan’ny Unction

Ao amin’ny toko faha-12 dia misy fitsipika mifanohitra nefa mifameno: ny fahasamihafan’ny fanomezam-pahasoavan’ny mpino sy ny firaisankina takiana amin’ireo olo-masina manana fanomezam-pahasoavana ao amin’ny fiangonana ao an-toerana. Ny fiangonana feno ny Fanahy dia hanana olona maro isan-karazany voatahy amin’ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy samihafa, izay rehefa ampiasaina eo ambany fifehezan’ny Fanahy Masina dia tokony hampiorina ny tenan’I Kristy, fa tsy hampizarazara azy. Ny toko faha 14 dia maneho ny zava-mitranga rehefa manandratra ny fanomezam-pahasoavana iray ho ambony kokoa noho ny hafa ny fiangonana iray, indrindra fa ny fanomezam-pahasoavana miteny amin’ny fiteny tsy fantatra.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny