Antony telopolo ao amin’ny Baiboly no mahatonga ny olona hijaly

Nahoana no mijaly ny olo-marina? Izany no fanontaniana napetraky ny olona an’arivon-taona maro izay. Tsy tena mampametra-panontaniana antsika loatra ny fahorian’ny ratsy fanahy, mba misy fotoana ve izy ireny mijaly? Ny fanontaniana mateti-pitranga dia hoe maninona ny tsara fanahy no mijaly? Ny bokin’i Joba dia mamaly izany fanontaniana izany ary toy izany koa ny ampahany maro hafa ao amin’ny Soratra Masina. Raha ny marina, dia saika miresaka momba ny fahoriana avokoa ny boky rehetra ao amin’ny Baiboly. Manome antony maro ny Baiboly, izay manampy antsika hahatakatra hoe nahoana isika no mijaly.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny