Fahamarinana miavaka

Rehefa malemy fanahy isika, mikatsaka ny fitarihan’Andriamanitra, dia miha-mangetaheta sy noana ny fahamarinana, mitombo koa ny faniriana hanana fiainana mahafaly sy manome voninahitra an’Andriamanitra. Te hahalala ny marina sy hanao ny tsara isika, satria zava-dehibe amin’Andriamanitra ny fihetsika sy ny toe-po asehontsika. Nantsoina hanao ny marina isika, fa tsy hitady izay mahasoa fotsiny. Izany no dikan’ny hoe noana sy mangetaheta ny fahamarinana.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny