Ny fahaterahan’ny olombelona

Ny Genesisy dia mampianatra fa noforonina araka ny endrik’Andriamanitra ny olombelona: manana fanahy, mahay mamorona, misaina, mahatsapa, ary mahay mifandray. Simba izany endrika izany rehefa nanota i Adama sy Eva. Ny tohin’ny tantara ao amin’ny Soratra Masina dia miresaka ny fomba hamerenana amin’ny laoniny ny fifandraisan’ny olombelona mpanota amin’Andriamanitra Masina. I Adama aloha no noforonin’Andriamanitra voalohany, avy eo i Eva, ilay vehivavy, ho famenon’ny lahy. Ny fanambadiana: lehilahy sy vehivavy ho tonga iray, firaisana natokana ho an’ny mpivady irery ihany; dia drafitr’Andriamanitra tonga lafatra. Rehefa miha-manakaiky kokoa an’Andriamanitra izy ireo, dia miha-mifanakaiky ihany koa.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny