Famaliana ny fitsapana sy ny olan’ny fiainana

Ny Bokin’i Joba dia manome fomba mahomby hiatrehana ireo tafio-drivotra eo amin’ny fiainana. Rehefa sambany isika no tojo fahoriana amin’ny fiainana kristiana dia matetika tsy tena azontsika ny antony. Rehefa mitombo sy mianatra ao amin’ny Baiboly anefa, dia manomboka mahita antony maro mahatonga ny olona iray hijaly. Misy tombony goavana afaka raisintsika avy amin’ireo fitsapana atrehantsika ireo, indrindra moa rehefa mijoro tsara amin’ny finoana eo anatrehan’ny sedra isika.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny