Ny fototry ny Charisma

Nanolotra vahaolana maro ho an’ny olana teo anivon’ny fiangonana i Paoly, saingy nisy vahaolana iray nomeny azo ampiharina amin’ny olana ara-panahy rehetra mety hatrehin’ny Kristiana. Io vahaolana io dia ny fitiavana agape, ny fomba nitiavan’Andriamanitra antsika sy ny fomba tokony hitiavantsika ny hafa. Ao amin’ny toko faha-15, i Paoly dia manambara fa ny fitsanganan’I Jesosy Kristy tamin’ny maty dia ampahany manan-danja amin’ny Filazantsara ary fototra iorenan’ny rafi-pinoana Kristiana iray manontolo. Fa raha tsy misy fitsanganan’ny maty, dia isika no mahantra indrindra.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny