Mampandry ahy Izy

Ny bokin’ny Salamo dia tononkalo ara-baiboly momba ny fiankohofana, ny fiderana ary ny vavaka. Misy lohahevitra efatra lehibe ao amin’ny Salamo: ny salamo momba ireo olona tahiana, ny salamo maneho ny fihetseham-pontsika, ny salamo fiderana, ary ny salamo momba ny faminaniana ny amin’ny fiavian’Ilay Mesia. Ny salamo fanta-daza indrindra, sy maneho ny momba ny fifandraisan’Andriamanitra sy ny olona, dia ny Salamo faha-23. Ity salamon’ny fitahiana ity dia maneho an’Andriamanitra ho mpiandry hendry sy malemy fanahy.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny