Ny asan’ny minisitra

Ny sasany tao amin’ny fiangonan’i Korinto dia nanomboka nanenjika ny maha-apôstôly an’i Paoly, ny hafa nanakihana ny fahaizany miteny, ary ny hafa kosa nihevitra fa very saina izy. Ao amin’ny Korintiana faharoa, i Paoly dia niaro ny maha-apostoly azy sy ny toetran’ny fanompoany. Nohazavainy fa ny fijaliana noho ny Filazantsara, dia mahatonga antsika ho mpanompon’ny fampiononana avy amin’Andriamanitra. Nilaza i Paoly fa ny fiainany sy ny fanompoany dia mitory fampihavanana, ny famerenana ny olona ho amin’ny firaisana amin’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny