Ny mombamomba ny lehilahy iray sambatra

Ny Salamo dia bokin’ny fiderana an’Andriamanitra! Ny Salamo 1, toy ny Salamo nosoratan’olona notahiana maro, dia samy maneho fahamarinana tsara sy ratsy avokoa. Ao no ianarantsika ny fomba fiainan’ny olona tahiana: ny zavatra fadiany, ary ny fomba fiainany. Ny faharesentsika lahatra sy ny safidintsika eo amin’ny fiainana dia misy ifandraisany betsaka amin’ny fomba itahian’Andriamanitra antsika. Hita ao fa ny olona tia an’Andriamanitra dia voatahy, ary ireo tsy tia an’Andriamanitra kosa tsy mba voatahy. Rehefa mamaky ny Salamo isika dia zava-dehibe ny manontany tena hoe: Iza amin’ireo roa ireo moa aho?

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny