Ny fahaleovantenan’ny minisitra

Ho fanampin’ny zavatra niainan’i Paoly tamin’ny nihaonany tamin’I Jesosy teny amin’ny lalan’i Damaskosy, dia nianatra momba an’I Jesosy tany an-tany efitr’i Arabia izy, nakarina tany an-danitra ary nomena fanambarana lalina loatra izay tsy hay tononina. Nasiana tsilo ny nofony, raha arak’i Paoly moa dia irak’i Satana no ilazany izany. Tsy misy mahalala tsara hoe inona io tsilo io, nefa mazava ho azy fa nampiasain’Andriamanitra mba hampanetry tena an’i Paoly sy hampiasana ny fahalemeny hanehoana ny herin’Andriamanitra izany. Tian’Andriamanitra ny maneho ny fahafenoany amin’ny alalan’ny tsy fahampiantsika.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny