Vahaolana amin’ny adin-tsaina

Ny Salamo maneho fihetseham-po dia matetika salamo vavaka, ao no iresahan’ny mpanao salamo amin’Andriamanitra momba ny olombelona, izay matetika ny tenany ihany. Mampianatra antsika izy ireo fa rehefa mitondra ny fanahiantsika, ny tahotra, ny hatezerana, ny fahakiviana, ny famoizam-po, na ny zavatra hafa rehetra amin’Andriamanitra isika, dia manampy antsika amin’izany fahatsapana izany Izy ary mitarika antsika ho amin’ny fankasitrahana sy ny fiderana. Rehefa tojo fahasahiranana ara-pihetseham-po isika dia afaka mamaky Salamo foana ary mahita fitsaharana, toky, ary fiadanana handresena ny adin-tsaina.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny