Ny fahasambaran’ny famelan-keloka

Ao amin’ny Salamo faha-32 sy 51, sy ny maro hafa, i Davida dia miresaka momba ny fihetseham-po izay mpahazo ny olona rehetra: ny fahatsapana mifandray amin’ny fanamelohan-tena. Ny Salamo fieken-keloka sy famelan-keloka dia maneho amintsika ny fahamaivanana sy fifaliana avy amin’ny famelan’Andriamanitra ny fahotantsika, ny fitahiana avy amin’ny fahasoavany sy ny fananganany. Ny Salamo faha-139 dia miresaka momba an’ilay Andriamanitra ivavahantsika. Mahafantatra sy mahatakatra ny momba antsika Andriamanitra, ka Izy no mpanolo-tsaina tonga lafatra indrindra amin’ny fotoan-tsarotra.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny