Ny Fiavian’ny Fivavahana

Nambaran’i Davida fa ny hany fomba ahafahana miditra eo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra dia amin’ny alalan’ny fisaorana sy ny fiderana, ary iray amin’ireo fomba tsara indrindra hanehoana ireo fihetsika ireo ny mozika. Rehefa eo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra isika, dia afaka mahatsapa ny fahatsarany, afaka mianatra ny amin’ny faniriany te hiankohofan’ny olona rehetra avy amin’ny firenena rehetra, ary mianatra manompo Azy amim-pifaliana. Ny fiankohofana dia mitarika antsika ho amin’ny halalin’ny fifandraisantsika Aminy ary miteraka fitomboana sy fahavokarana bebe kokoa ho Azy.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny