Andramo ary jereo

Olana goavana eto amin’izao tontolo izao ny tsy fananana fanantenana, fa ny fanirian’Andriamanitra dia ny hitarihan’ilay fanantenana izay namboleny tao anatintsika ho amin’ny finoana sy ny fifandraisana manokana Aminy. Manasa antsika Andriamanitra mba hanandrana sy hizaha fa tsara Izy, ary mba hanaraka Azy amin’ny fankatoavana sy hatoky ny Teniny. Ireo izay matoky an’Andriamanitra dia hotahiana sady mihamatanjaka amin’ny fanantenana sy ny finoana, rehefa mahatsapa ny fahatokian’Andriamanitra hanome sy hiaro ary hanafaka azy ireo.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny