Fitiavana fantsona sy ny fo catheterized

Ny teny hoe ‘famindrampo’ dia midika hoe ‘fitiavana tsy misy fepetra’. Rehefa nanoratra i Davida ao amin’ny Salamo 23:6 fa hanaraka azy amin’ny andro rehetra iainany ny famindrampo, ny dikan’ny hoe ‘manaraka’ tiany lazaina eto dia hoe ‘manenjika’. Hanenjika an’i Davida mandritra ny androm-piainany ny fitiavan’Andriamanitra tsy misy fepetra. Izany no karazana fitiavana tokony ananantsika ho an’ny hafa koa, raha tiantsika ny hanahaka an’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny