Fitiavana sy fomba fijery ara-baiboly momba ny fisaraham-panambadiana

Ny firaisankina, ‘ny roa tonga nofo iray’, no fototry ny fanambadiana, ary ny fitiavana no fanehoana izany firaisana izany. Raha tsy misy fitiavana agape, dia tsy ho afaka hanana ny karazana fanambadiana nokasain’Andriamanitra isika. Ity karazana fitiavana ity dia tsy azo soloina, tsy azo ravàna, tsy misy fepetra, manome aingam-panahy ary tsy azo toherina. Tokony ho tsapantsika fa tsy ho tanteraka izany karazana fitiavana izany raha tsy misy ny fanampian’Andriamanitra. Andriamanitra dia nikasa ny fanambadiana ho tsy azo ravana, ary mankahala ny fisaraham-panambadiana. Ny Tenin’Andriamanitra dia mampianatra antsika hanisy fefy ny fanambadiana, fefy miaro sy miahy ny fifandraisana.

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny