Aiza ianao?

Inona no tena ilaintsika? Inona no mitranga raha tsy mahazo izany isika? Nomen’Andriamanitra izay rehetra mety ho nilainy i Adama sy Eva. Niatrika fanapahan-kevitra mitovy amin’izay mety ho atrehintsika rehetra izy ireo: Moa ve isika hiaina anatin’ny fitarihan’Andriamanitra sa hanao arak’izay tiantsika fotsiny? Ny Genesisy toko faha-3 dia maneho ny sarin’ny fahotana sy ny fomba nitondran’Andriamanitra ny mpanota, ary ny fahotana sy ny vokany. Andriamanitra dia mitady ny mpanota ary ireo fanontaniana napetrany tamin’i Adama sy Eva ireo ihany no mbola apetrany amin’ny olombelona ankehitriny.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny