Tia ahy Jesosy

Ny Tononkiran’i Solomona no farany amin’ireo boky poezia, miendrika hiram-pitiavana mitantara fiainana mpifankatia roa, maneho fanoharana tsara momba ny fifandraisan’I Kristy sy ny Fiangonany. Mirakitra fahamarinana lehibe ny Tononkiran’i Solomona. Ny fahamarinana voalohany, dia ny nanaovan’Andriamanitra ho isan’ny zavatra tsara indrindra ao amin’ny fahariana ny firaisana ara-nofo ao anaty fanambadiana. Ny fahamarinana manan-danja iray hafa dia mampianatra antsika betsaka momba ny fifandraisana akaiky amin’I Kristy velona sy nitsangana tamin’ny maty ity boky ity.

Audio Lesson:

Back to: Tononkalo: Joba – Tononkiran’i Solomona

Hametraka valiny