Fomba Fiainana ao Amin’i Kristy

Ny lohahevitry ny Filipiana dia ny Fiainana ao amin’I Kristy amin’ny alalan’ny fiombonana. Aoka ho ao anatinao io saina io. Nohamafisin’i Paoly ny maha zava-dehibe ny fanetretena eo amin’ny fiombonan’ny mpino, ary ny fiheverana ny hafa ho ambony noho ny tena. Mampianatra izy fa afaka mahafantatra sy manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra izay tsara sy tonga lafatra ho an’ny fiainantsika isika. Hoy koa i Paoly: Izao zavatra iray loha izao no ataoko: manadino ny lasa, ary miezaka hanatratra izay eo aloha.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny