Kristy Voalohany

Ny Bokin’ny Kolosiana no sangan’asan’i Paoly miresaka ny amin’Ilay Kristin’ny fiangonana: Iza moa I Kristy? Inona no nataony sy ny maha ampy Azy? Nanana olana lehibe 3 ny fiangonana tao Kolosia: fanoherana ara-filozofika ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy Kristy, fanenjehana ara-pahalalana tamin’ny finoan’ny olona, ary nisy Jiosy nametraka lalàna ho an’ny fiangonana. Nohamafisin’i Paoly fa tena Andriamanitra tokoa I Kristy. Nangataka ny mpino i Paoly mba hivavaka mafy, amin’ny fisaorana.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny