Ny Tantaran’ny Fiaviany

Ao amin’ny Tesaloniana i Paoly dia milaza fa ho avy I Jesosy Tompo ary tokony ho eo am-perinasa isika raha miandry ny fiverenany; tsy mitsahatra mivavaka, ka misaotra mandrakariva. Na dia tsy fantatsika aza ny fotoana hiverenan’I Jesosy, dia nilaza Izy fa misy famantarana fotoana mila jerena. Ao amin’ny Tesaloniana Faharoa, i Paoly dia manazava momba ny Andron’ny Tompo izay ho avy rehefa omena fahefana malalaka amin’ny tany i Satana alohan’ny fitondran’I Jesoa Kristy arivo taona.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny