Ny Blueprints ho an’ny didin’ny Fiangonana

Rehefa mandinika ny Bokin’i Timoty Voalohany, Timoty Faharoa ary Titosy isika, dia miditra ao amin’ny Epistily Pastoraly. Ny fifandraisan’i Paoly/Timoty dia modely ho an’ireo mpitandrina zokiny sy mpitandrina zandriny aman-hetsiny teo amin’ny tantaran’ny fiangonana. Ny Timoty faharoa 2:2, dia miompana amin’ny karazana fanabeazana tsy azo soloina: mampianatra olona mahatoky izay afaka mampianatra olon-kafa ihany koa. Nohamafisin’i Paoly ny toetra tokony hananan’ireo olona izay hitarika ao amin’ny fiangonana.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny