Mpiandraikitra an’Andriamanitra sy Mpiandraikitra an’Andriamanitra

Toy izao no hanambaran’i Paoly ny Filazantsara: Iray ihany no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona. Tahaka an’I Kristy manara-maso sy miahy ny Fiangonana, dia tahaka izany koa, ny lahy dia tokony hiahy sy hanara-maso ny vadiny sy ny ankohonany, ary ny lehilahy dia tokony hanara-maso na hiandry ny fiangonana. Omen’ny Baiboly mazava tsara ho an’ilay lehilahy ny andraikitra ho mpitarika ny tokantrano sy ny fiangonana. Notanisain’i Paoly ny fepetra takiana ho an’ny mpitarika ara-panahy. Mampianatra antsika handrefy ny fiainantsika amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra i Paoly.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny