hahazoana hevi-javatra

Ny fahazoana izay manjo ny vadintsika no rohy manome ny fitomboan’ny fifandraisantsika sy ny maha-iray antsika. Ny hasarobidin’ny lehilahy na ny vehivavy dia mifototra amin’ny asany sy ny anjara asany amin’ny naharian’Andriamanitra azy. Ny vavaka lehibe ho an’ny fanambadiana dia izay nataon’i François d’Assise hoe: “Tompo ô, ataovy ho fitaovan’ny fiadananao aho, mba tsy hitady fampiononana foana fa mba hampionona, tsy hitady ho azo foana fa mba hahazo, tsy hitady ho tiavina fa mba hitia.”

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny