Aiza ny Rahalahinao?

Lohahevitra lehibe ao amin’ny Baiboly ny fampihavanana; mihavana amin’Andriamanitra, ary mihavana amin’ny hafa koa. Ny Genesisy toko faha-4 dia manampy antsika hahatakatra ny antony mahatonga ny fifandirana, ary mitarika antsika hahita ny vahaolana. Samy nitondra fanatitra ho an’Andriamanitra i Kaina sy Abela. Feno tsy fahamarinana ny fon’i Kaina teo anatrehan’Andriamanitra, ka nolavina ny fanatiny. Tezitra sy ketraka i Kaina, ka namono ny rahalahiny. Hianaro ny vahaolana hendry atolotr’Andriamanitra izay mbola mahomby ho an’ireo izay tezitra sy ketraka hatramin’izao.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny