fanoharana mampahory

I Hosea no mpaminanin’ny fitiavan’Andriamanitra ho an’ny foko folon’ny fanjakan’ny Isiraely tany avaratra nandritra ny fizarazaran’ny fanjakana . Niala tamin’Andriamanitra ny Israelita ka nanompo sampy — nijangajanga ara-panahy. Nanambady vehivavy janga i Hosea ary tia azy tsy misy fepetra ho fanoharana velona ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra. Noho ny fivadihan’ny Isiraely ara-panahy, dia tsy ho re intsony ireo foko folo ireo, kanefa naminany ny fiverenan’izy ireo ara-panahy ho an’Andriamanitra indray i Hosea, indray andro any.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny