Ny andron’ny Tompo sy ny valala

Ny hafatr’i Joela momba ny Andron’ny Tompo dia mampifangaro faminaniana momba ny zava-mitranga amin’izao fotoana izao, ny fisehoan-javatra ho avy ary ny fisehoan-javatra amin’ny andro farany. Ny andron’ny Tompo, araka ny ilazan’i Joela azy, dia maneho trangan-javatra isan-karazany izay iasan’Andriamanitra: famaizana, fitsarana, fanafahana, fitahiana, sy ny maro hafa. Mampirisika antsika i Joela fa ny andro rehetra – lasa, ankehitriny, ary ho avy – dia tokony horaisina ho andron’ny Tompo ary manasa antsika hahita ny tanan’Andriamanitra amin’ny zava-drehetra mitranga amintsika ny hafatra ampitainy.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny