Tsy handeha Izy ary tsy ho avy

I Ninive no renivohitry ny fahavalon’Israely, dia ilay fahavalony ratsy indrindra tamin’ny andron’i Jona. Koa rehefa niantso an’i Jona Andriamanitra hankany Ninive sy hitory hafatra momba ny fitsarana ho avy raha tsy mibebaka izy ireo, dia nihazakazaka ilay mpaminany ary niezaka niafina an’Andriamanitra. Nasain’Andriamanitra nibebaka tamin’ny tsy fankatoavana an-tsitrapo anefa i Jona, rehefa natelin’ny hazandrano lehibe izy. Rehefa afaka telo andro tao an-kibon’ilay hazandrano i Jona dia nivavaka sy nibebaka ary nivoady fa hankatò an’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny