Sokatra eo amin’ny toby fefy

Ny toetra “sambatra na tahiana” dia ny fomba fisainan’ny olona iray izay manatona an’Andriamanitra sy izay nirahin’Andriamanitra ho amin’izao tontolo izao. Manolotra izany amin’ny fanoharana lalina miisa efatra I Jesoa: ny fanasin’ny tany, ny fahazavan’izao tontolo izao, ny tanàna iray eo amin’ny havoana, ary ny jiro eo ambony fanaovan-jiro. Tsy misy mpanara-dia an’I Jesosy afaka manana ireo toe-tsaina rehetra ireo sy manao ny karazana asa andidiany, raha tsy ny Fanahin’Andriamanitra no miasa ao anatiny sy amin’ny alalan’izy ireo.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny