Ny Rain’ny Finoana

I Abrahama, ilay Rain’ny Finoana, no olona manan-tantara tao amin’ny Testamenta Taloha voatonona im-betsaka indrindra ao amin’ny Testamenta Vaovao. Mampianatra antsika izy hoe inona no atao hoe finoana , ary ahoana no fomba hanehoana izany. I Abrahama dia ohatra iray ny amin’ny fanarahana izay misy dingana efatra, hita taratra izany amin’ireo alitara efatra izay naoriny, rehefa nihalehibe sy nitombo ny finoany. Ny alitara fahaefatra no niavaka indrindra. Teo no nanehoan’i Abrahama ny fahatokisany tanteraka an’Andriamanitra, ary Andriamanitra no nitana ny laharana voalohany indrindra teo amin’ny fiainany.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny