Fahatakarana (Fizarana 2)

Tsy maintsy takatsika ny maha-tokana ny vadintsika mba ahafahantsika mifandray amin’ny sehatra lalindalina kokoa. Misy fanontaniana valo ao amin’ny Baiboly tokony hapetraka: ‘Aiza ianao?’, ‘Iza no nilaza taminao?’, ‘Efa nihinana tamin’ny hazo voarara ve ianao?’, ‘Inona no nataonao?’ ‘Avy taiza ianao?’ ary ‘Ho aiza ianao?’, ‘Iza moa ianao?’ ary ‘Inona no tena tadiavinao?’ Raha lazaina amin’ny teny hafa, Tianao ho iza moa ianao? Ho aiza ary ho inona no efa nokasain’Andriamanitra ahatongavanao?

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny