Vahaolana farany avy amin’Andriamanitra

Tao amin’ny toriteniny fahatelo, i Mika dia nilaza fa tian’Andriamanitra hiaina araka ny rariny ny olony, ho tia famindrampo ary handeha amim-panetretena eo anatrehany. Rehefa avy niresaka momba ny tsy fahombiazan’ny mpitondra sy ny fahabangana ara-panahy teo amin’ny Israely sy Joda i Mika, dia nitory hafatra feno fanantenana tamin’ny alalan’ny faminaniana momba ny Mesia. Rehefa tsy nahomby ny fitondran’olombelona tany Jerosalema sy Samaria; ny fahefan’I Kristy kosa mahomby mandrakariva, ary hitondra fiadanana tanteraka ho an’ny olony Izy. Izy no Mpaminany sy Mpisorona ary Mpanjaka tonga lafatra indrindra.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny