Fampisehoana lahateny tany am-boalohany

I Habakoka dia mpisorona sady mpanompo tamin’ny alalan’ny fiankohofana sy ny mozika. Niaina tamin’ny vanim-potoana nampamaivay ny fandrahonan’ny fanafihan’i Babylona izy. Raha niambina teo amin’ny tikilambo fiambenana ny mpitilin’i Jerosalema mba hijery ny tafika ho avy, Habakoka kosa dia nijanona tao amin’ny tilikambo fiambenana ara-panahy mba hihaino an’Andriamanitra. Izy dia fantatra tamin’ny fanontaniana hoe: Nahoana? Izay napetrany imbetsaka tamin’Andriamanitra ary niady mafy namaly ireo fanontaniana tsy maintsy napetraky ny Joda rehetra koa izy. Nampirisika an’i Joda hivelona amin’ny finoana sy hihazona ny fanantenany i Habakoka.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny