Fafao madio hatrany ambony ka hatrany ambany

Naminany mahakasika ny andron’I Jehovah i Zefania. Nifantoka tanteraka tamin’ny andro farany izay hiverenan’I Jesosy sy hitsaran’Andriamanitra izao tontolo izao izy. Nitantara fisehoan-javatra iray izay hisy fiantraikany amin’ny olona sy ny biby rehetra eto ambonin’ny tany izy. Izany fitsarana izany dia ho vokatry ny fahotan’ireo firenena rehetra, ka nampirisika ny fibebahana sy ny tsy fivadihana amin’Andriamanitra i Zefania. Andriamanitra dia hiaro sy hikarakara mandrakariva izay mahatoky Azy. Amin’ny andro farany, ny olona rehetra eto an-tany dia hanaiky ny Tompo ho Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny