Afantoha ny Finoanao

Asehon’i Hagay mpaminany amintsika ny fomba hametrahana ny laharam-pahamehana eo amin’ny fiainana. Ho an’ireo izay mandalo fahamainana ara-panahy na mahita fa tsy notahian’Andriamanitra ny asany, dia hoy i Hagay: Diniho ny lalanao ary diniho ny lalan’Andriamanitra. Tian’Andriamanitra hifantoka bebe kokoa amin’ny asa ataony ankehitriny isika, noho izay kasainy hatao amin’ny hoavy. Mifantoha amin’ny finoana izay tokony hitarika ny laharam-pahamehana, ny fomba fijerintsika, ny antony manosika antsika hanao zavatra, ilay finoana manana fahefana amin’ny tahotra ao anatintsika.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny