Apokalipsy Ankehitriny

Tamin’ny alalan’ny toritenin’i Zakaria, dia niantso ny olony Andriamanitra tsy ho any amin’ny tanàna na tempoly fotsiny ihany, fa mba hiverina ho any amin’ny fototra ara-panahy hiverenan’ny fifandraisana Aminy. Ny hafany voalohany dia ny hoe raha miverina amin’Andriamanitra ny olona dia hiverina amin’ny olona koa Andriamanitra. Zakaria dia iray amin’ireo boky ara-paminaniana manan-danja indrindra, mirakitra faminaniana mazava kokoa momba ny Mesia ho avy raha oharina amin’ny boky hafa, ankoatra an’i Isaia. Naminany i Zakaria fa Andriamanitra dia hanome ny olony ny Fanahiny ary hitahy azy ireo mandrakizay.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny