Izay hitanao no azonao

Fahitana valo no nomen’Andriamanitra an’i Zakaria mba hampaherezana ny vahoakany, izay ketraka sy kivy. Tsy dia nanana fitaovam-piadiana ny olona avy tany amin’ny fahababoana, maro fahavalo, ary niasa mafy. Nifantoka tamin’ny olana izy ireo ary tsy nahita ny fomba hanorenana indray ny tempoly satria maro loatra ny sakana sy ny olana. Saingy ny fahitan’i Zakaria dia nanala ny voaly ary naneho azy ireo ny fomba fiasan’Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasany. Nanome fanantenana sy hery ho an’ny vahoakan’Andriamanitra ny faminaniany.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny