Fahamarinana mifandray

Nanao fanambarana lehibe roa I Jesosy: Tonga Izy hanatanteraka ny Lalàn’Andriamanitra, fa tsy handrava izany, ary ny fahamarinan’izay manaraka Azy dia tokony ho lehibe kokoa noho ny an’ireo mpampianatra fivavahana tamin’ny androny. Nilaza I Jesosy fa raha te ho anisan’ny vahaolana ny mpianany, dia mila mahalala ny Tenin’Andriamanitra ary mampihatra ny fampianarany amin’ny fifandraisan’izy ireo amin’ny rahalahy sy ny fahavalo. Nampianatra I Jesosy fa afaka mifehy ny filantsika isika mba tsy hitaoman’ny hafa antsika tsy hankatò an’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny