Ny toetra sy ny kolontsaina

Ireo toetra maneho fahasambarana ireo no fototra sy ivon’ny Toriteny nataon’I Jesosy teo an-tendrombohitra. Amin’ireo toetra valo ireo, no hamaritan’I Jesosy toe-po araka an’Andriamanitra izay afaka manova Izao tontolo izao. Amin’ity fizarana manaraka ity dia manome fanehoan-kevitra sy fampiharana amin’ity toriteniny ity Jesosy.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny