Fahatakarana (Fizarana 3) sy Firaisana ara-nofo (Fizarana 1)

Manome valiny ny Baiboly mba hanampiana antsika amin’ny fahatakarana ny anjara asa nomen’Andriamanitra antsika, kanefa ny asa fizarana ao amin’ny tokantrano Kristiana iray dia tokony hiorina amin’ny fanomezam-pahasoavana voajanahary ananantsika sy ny talentantsika ary ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy ananantsika. Raha miorina eo amin’I Jesosy ny fiainantsika sy ny tokantranontsika, ary azontsika ny zavatra mitranga ao anatin’ny vadintsika, dia hisakana ny krizy izay mitady handrava ny fanambadiantsika isika. Noforonin’Andriamanitra ho an’ny fananan’anaka ny firaisana ara-nofo. Nokasain’Andriamanitra ho fanehoana fitiavana sy fanehoana ny firavoravoan’ny maha-iray koa ny firaisana.

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny